Figyelmeztetés
sk hu

Az oldal, melyet meg szeretne tekinteni, a fegyverek és lőszerek szakterületén jártas közönség számára készült.
Ezúton kijelentem, hogy fegyvertartási engedély/fegyverlicensz birtokában vagyok.

sk hu

AZ INTERNETES VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI

Cégünk adatai:
NEPO s.r.o.
Dolný Bar 246, 93014 Dolný Bar
Adószám: SK 2120 366 380
Fegyverlicenció: CA 002 441
E-mail: info@nepo.skTel: +421 905 817 251+421 31/552 93 85

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Ezek az ÁÜF azokra a szerződéses kapcsolatokra vonatkoznak, amelyek az eladó és a vásárló között jönnek létre az adásvételi szerződés megkötésével, és a szerződő felek közt megkötött adásvételi szerződés részét képezik. Vásárló lehet természetes személy és jogi személy is.

A „Megrendelő“ űrlap kitöltésével és ezen ÁÜF megismerésének és elfogadásának a megerősítésével (továbbiakban „megrendelő“), a vásárló tartja magát az eladó ÁÜF-hez, amely elválaszthatatlan részét képezi az adásvételi szerződésnek és mindig elérhető az eladó weboldalán.

Az eladó egyben az internetes üzlet üzemeltetője, amely az eladó weboldala által érhető el (továbbiakban „üzlet“).

A szerződéses kapcsolatokra (ahogy a további jogi kapcsolatokra, melyek a szerződési kapcsolatokból következnek) a természetes személyekkel, amelyek az ÁÜF alapján megkötött adásvételi szerződés során nem saját vállalkozói tevékenység tárgyában történnek, a Polgári Törvénykönyv 1964. évi 40-es számú általános rendelkezésén, ill. annak későbbi módosításain kívül különleges előírások vonatkoznak, főleg a 2014. évi 102-es számú törvény a fogyasztó védelméről árusítás vagy szolgáltatásnyújtás esetében távolsági szerződéskötés vagy az eladó üzemi területén történő szerződéskötés alapján, valamint a 2007. évi 250-es számú törvény a fogyasztó védelméről.

A szerződéses kapcsolatokra (ahogy a további jogi kapcsolatokra, melyek a szerződési kapcsolatokból következnek) jogi személyekkel ill. természetes személyekkel – vállalkozókkal a Polgári Törvénykönyv 1991. évi 513-as számú törvényének hatályos rendelkezései vonatkoznak.

Vásárló minden olyan személy (természetes vagy jogi), aki kitöltötte és elküldte a megrendelőt az eladó weboldalán keresztül, megkapta az értesítő e-mailt a megrendelés elfogadásáról és megfizette a vételárat. Szintén vásárló minden személy, aki telefonon vagy e-mailen keresztül adta le a megrendelést és e-mailen keresztül visszaigazolta az eladó árajánlatát és az ÁÜF-t.

Megrendelés alatt azt értjük, ha a vásárló kitölti és elküldi a „Megrendelő“ űrlapot, melyet az üzlet rendszere feldolgoz. Abban az esetben, ha a vásárló nem használja ki a megrendelés lehetőségét a megrendelő űrlap segítségével a feljebb említett módon, megrendelésnek számít a telefonos megrendelés vagy az e-mailben elküldött megrendelés is, valamit a postán küldött megrendelés az eladó címére.

A megrendelő információkat tartalmaz az ügyfélről és a megrendelt termékről is. A megrendelés alapján az ügyfél részére a rendszer árajánlatot generál, amely alapján a vevő megfizeti majd az utánvétet. Abban az esetben, ha a vásárló nem használja ki a megrendelő űrlap általi lehetőséget, de a megrendelést telefonon, e-mailben vagy postai úton adja le, az eladó árajánlatot küld a vásárlónak e-mailben.

II. A TERMÉK MEGRENDELÉSE – AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

A megrendelés elfogadása az eladó részéről, és ezáltal az adásvételi szerződés megkötése a megrendelés írásos (elektronikus) megerősítése alapján jön létre, mindeközben az eladó informálja a vásárlót, hogy a termék készen áll a postázásra.

Az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak számít az is, ha az eladó árajánlatot küld a vásárlónak a vásárló telefonos vagy e-mailben történő megrendelése alapján. Az adásvételi szerződés megkötése ez esetben az árajánlat írásos (elektronikus) megerősítésével jön létre a vásárló részéről.

Az adásvételi szerződés meghatározott időre köttetik, és az eladó és a vásárló kötelezettségeinek teljesítésével megszűnik.

III. VÉTELÁR

Oldalunkon minden ár 20%-os áfával van feltüntetve.

Az elektronikus üzlet által megrendelhető termékek ára (továbbiakban „vételár“) hozzávetőleges. Ha a vételár nem aktuális, az eladó árajánlatot küld a vásárlónak e-mailben.

Az eladó nem garantálja a vételárak időbeli érvényességét ugyanolyan megrendelés esetén bármilyen időintervallumban.

A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét és az egyéb költségeket a termék késbesítése során.

Az alapvető fizetőeszköz az euro pénznem.

IV. KÉZBESÍTÉSI IDŐ ÉS A KÉZBESÍTÉS FELTÉTELEI

A csomagokat a Szlovák Köztársaság, Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság területén belül kézbesítjük.

Az Ön által rendelt termékek kézbesítésére a szállítás módjai a következők:

Szlovákia

Szlovák posta, Rt. (1. osztály, utánvétel.) – A csomag kézbesítési költségét a vásárló téríti, ennek összege 5 € és hozzáadódik a termék árához. Ezen kívül nem számlázunk semmilyen egyéb költséget, a csomagolásra sem. Kézbesítés 48 óráig a csomag elküldésétől számítva.

Szlovák posta, Rt. (1. osztály, utánvétel.) – A csomag kézbesítési költségét a vásárló téríti, ennek összege 5 € és hozzáadódik a termék árához. Ezen kívül nem számlázunk semmilyen egyéb költséget, a csomagolásra sem. Kézbesítés 48 óráig a csomag elküldésétől számítva.

Személyes átvétel az üzletben Dunaszerdahelyen - Ingyenes

Külföldre (Magyarország és Csehország)

Futárszolgálat In Time Kft., utánvétel - A csomag kézbesítési költségét a vásárló téríti, ennek összege 8 € és hozzáadódik a termék árához. Ezen kívül nem számlázunk semmilyen egyéb költséget, a csomagolásra sem. Kézbesítés 96 óráig a csomag elküldésétől számítva. A fizetés forintban (Magyarország) vagy cseh koronában (Csehország) történik.

Személyes átvétel az üzletben Dunaszerdahelyen - Ingyenes

Az eladó köteles a vásárló megrendelését teljesíteni és az árut kézbesíteni 5 napos határidőn belül. Olyan termék esetében, amely átmenetileg nem elérhető, értesítjük Önöket és megegyezünk egy közös eljárásban. Abban az esetben, ha nem lehetséges teljesíteni a kézbesítési határidőt, illetve megváltozik, értesítjük Önöket és megegyezünk egy közös eljárásban. A megrendelt termékhez mellékeljük a számlát /blokkot, illetve a jótállási papírt, amennyiben a gyártó mellékeli.

FIZETÉS MÓDJA

Az áru kifizetése előre utalással vagy az utánvétel megfizetésével történik a postán, ill. a kézbesítő futárnak.

Utánvétel esetében a külföldre kézbesített csomagok fizetése forintban (Magyarország) vagy cseh koronában (Csehország) történik. Az euró értékét magyar forintra a futárszolgálat számolja át a következő módon: középárfolyam + 4 Ft.

V. A TERMÉKEK KÉZBESÍTÉSE

A megrendelt áru kézbesítési helye a vásárló által megadott cím a megrendelésben.

Az áru kézbesítését az eladó saját eszközökkel valósítja meg személyesen a vásárlóhoz (vagy egy, a vásárló által előre írásban meghatalmazott személyhez, aki jogosult az átvételre), vagy harmadik személy által (szállító és csomagküldő szolgálat által).

A szállított csomagnak megfelelően és biztonságosan kell lennie csomagolva. A vásárló aláírásával a szállítólevélen a kiszállításon kívül azt a tényt is igazolja, hogy a csomagolás nem volt megsértve és a termék egészben lett kiszállítva a megrendelés alapján.

Személyes átvételnél a termék látható sérülése esetén, esetlegesen megállapítható hiba esetén a vásárló jogosult nem átvenni a terméket. A termék átvételével a vásárló igazolja, hogy a terméknek nem volt észrevehető hibája a termék személyes megtekintésekor. A személyes és a futár általi kézbesítésnél is köteles a vásárló megjegyzésben feltüntetni a termék hibáját a szállítólevélen a hiba lényegretörő leírásával, és ezt azonnal a termék átvételekor, ha az akkor észrevehető, vagy legkésőbb 10 napig az átvételtől számítva, ha a meghibásodás rejtett volt. Minden később bejelentett meghibásodást és sérülést, ill. a termék mennyiségét és minőségét illető reklamációt az eladó elutasít.

Együtt az áru kézbesítésével az eladó igazolást ad a vásárlónak a szerződés megkötéséről tartós adathordozón.

VI. A TERMÉK ÁTVÉTELE

A vásárló köteles átvenni a megrendelt terméket, amelyet az eladó kézbesített a megrendelésben megadott helyre.

Ha a vásárló nem veszi át a terméket, az eladó elhelyezi azt az üzletében és írásban felszólítja a vásárlót annak átvételére. Abban az esetben, ha a vásárló nem veszi át a terméket az írásos értesítés kézbesítését követő 30 napon belül, a vásárló köteles megfizetni az eladónak a kötbért abban az értékben, amely megfelel a vételárnak a postadíjjal együtt. Nem érinti a további költségekre való jogot, amelyek azzal keletkeztek az eladónak, hogy a vásárló megszegte az átvételi kötelezettségét, valamint a kártérítési jogot. Az utólagos átvételre vonatkozó időtartam leteltével a szerződéses viszony, amely az adásvételi szerződés megkötésével keletkezett az eladó és a vásárló között, megszűnik.

Az áru sérülésének kockázata és a felelősség a keletkezett kár miatt átszáll a vásárlóra az áru átvételével, miközben nem mérvadó, hogy a vásárló személyesen veszi át a terméket vagy meghatalmazott személy által. Az áru sérülésének kockázata és a felelősség a keletkezett kár miatt azzal a nappal száll át a vásárlóra, mikor azt nem vette át kiszállítás első kísérleténél.

Csomag átvételének elmulasztása, ismételt kiszállítás

Újból kérvényezett kiszállítás esetén az eredeti postaköltségen kívül még egyszer felszámoljuk a postadíjat, mégpedig az első küldés postaköltségének összegében.

VII. SZERZŐDÉS FELBONTÁSA A VÁSÁRLÓ RÉSZÉRŐL

A vásárló felbonthatja az adásvételi szerződést a Polgári Törvénykönyvvel összhangban és a benne leírt módon. A vásárló indoklás nélkül felbonthatja a szerződést 14 napon belül onnantól számítva, hogy a vásárló vagy az általa meghatalmazott harmadik személy a szállító kivételével átvette a terméket.

Ha a vásárló él a szerződés felbontásának jogával, köteles a szerződés felbontásának döntéséről értesíteni az eladót egyértelmű kiejentéssel, ezt levél formájában kell elküldeni postán, ajánlott levélküldeményként az eladó címére, amelyet feltüntetett ezekben az ÁÜF-ben. Erre a célra a vásárló használhat erre szolgáló űrlap mintát, melyet a vásárlási feltételek végén lehet megtekinteni.

A szerződésbontásra vonatkozó időtartam fenntartható, ha a vásárló elküldi az értesítést a szerződésbontás jogának érvényesítéséről azelőtt, hogy letelik az időtartam a szerződés felbontására, tehát legkésőbb 14 nappal azután, hogy az időtartam a szerződés felbontására elkezdődött.

Szerződésbontás esetén az eladó visszatéríti a vásárlónak az egész összeget, amelyet a vásárló az adásvételi szerződéssel kapcsolatosan fizetett, elsősorban a vételárat az áru szállítási költségeivel együtt. Ez nem vonatkozik a többi költségre, ha a vásárló a szállításnak nem a legolcsóbb lehetőségét választotta, amelyet az eladó kínált. A térítendő összeget az eladó felesleges halasztás nélkül visszatéríti, legkésőbb 14 napig a szerződés felbontásáról szóló értesítés kézbesítésétől kezdve. Az összeg visszatérítése ugyanolyan módon megy végbe, amilyen módon a vásárló a vételárat és az azzal kapcsolatos költségeket térítette akkor, ha a vásárló kifejezetten nem értett egyet az összeg más úton történő térítésével, és ezt minden fajta egyéb költségek számlázása nélkül.

A megvásárolt termék árának visszatérítése azután történik meg, hogy az árut visszaküldte és kézbesítették az eladó címére.

Szerződésbontás esetén a vásárló köteles a terméket visszaküldeni vagy elvinni az eladó címére, amelyet ezekben az ÁÜF-ben feltüntet, és azt legkésőbb 14 napig a szerződésbontásra való jogának érvényesítésétől kezdve. Az időtartam betartottnak minősül, ha a vásárló visszaküldi az árut még a 14 napos időtartam letelte előtt. A termék visszaküldésére vonatkozó költségeket a vásárló állja. A vásárló felelősséget vállal a termék bármilyen jellegű értékcsökkenéséért, ha azt más módon kezelte, mint amilyen szükséges a termék természetéből, tulajdonságaiból vagy felhasználhatósága szempontjából.

A vásárló általi szerződésbontásra, ha vállalkozó szervezetről van szó, a Kereskedelmi Törvénykönyvben leírt törvényi feltételek vonatkoznak.

Az eladó nem veszi át a visszaküldött terméket utánvételi küldemény által, a terméket a vásárlónak hagyományos postai csomagként kell küldenie vagy futárszolgálattal.

Az eladó elérhetőségei arra az esetre, ha a vásárló felbontja a szerződést vagy megreklamálja a terméket, a következők:

VIII. FELELŐSSÉG A MEGHIBÁSODÁSÉRT, SZAVATOSSÁG, REKLAMÁCIÓ

Az eladó szavatosságot vállal a kiszállított termékekért a Szlovák Köztársaság erre vonatkozó jogi előírásainak megfelelően. A szavatossági idő a termék átvételének napjától számítódik. Abban az esetben, ha a vevő vállalkozói szervezet, a termék meghibásodásáért vállalt felelősségre és a szavatosság vállalásának feltételeire a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései vonatkoznak.

Abban az esetben, ha a visszaküldött terméknek olyan hibája van, amely csak az átvétel után derült ki, amely nem volt egyértelmű és észrevehető az átvétel során történő ellenőrzéskor, a vásárló arányos kedvezményre jogosult a vételárból, attól függően, hogy a meghibásodás milyen típusú és mértékű, vagy a vételár visszatérítésére. Ha olyan meghibásodásról van szó, amely által a termék használhatatlanná vált, a vásárlónak joga van felbontani az adásvételi szerződést. A szerződő felek közös megegyezése alapján a hibás termék kicserélhető hiba nélküli termékre. A sérült, vagy hibás terméknek teljesnek kell lennie.

A vásárlónak joga van élni a reklamációs jogával a szavatosság ideje alatt, mégpedig halasztás nélkül azután, hogy a meghibásodásról tudomást szerzett, írásos reklamációval, melyet az eladó ÁÜF-ben feltüntetett címére kell elküldeni, mégpedig összhangban az általánosan kötelező jogi előírásokkal.

Az eladó köteles rendezni a reklamációt és a vásárlót írásban (elektronikusan, postán) tájékoztatni a reklamáció rendezésének eredményéről legkésőbb 30 napon belül az írásos reklamáció és a reklamált termék átvétele után.

A cikkelyben leírt eljárás feltételei arányosan vonatkoznak a panaszok és észrevételek benyújtására is a vásárló részéről.

Megrendelés törlése – az ügyfél által

Az elküldött megrendelés bármikor törölhető info@nepo.sk címre elküldött e-mail által.

Megrendelés törlése – az eladó által

AZ ELADÓ FENNTARTJA A JOGOT AZ ELKÜLDÖTT MEGRENDELÉS TÖRLÉSÉRE, ILLETVE A MEGRENDELÉS EGY RÉSZÉNEK A TÖRLÉSÉRE, HA:

a vásárló nem töltött ki minden szükséges adatot a megrendelés során

a vásárló valótlan vagy félrevezető adatokat adott meg a megrendelés során

ha a terméket már nem gyártják, nincs forgalomban, nem elérhető vagy megváltozott az ára (ebben az esetben kapcsolatba lépünk Önnel és megegyezünk a további lépésekről).

FEGYVEREK ÉS TÖLTÉNYEK ÁRUSÍTÁSA

A 2003. évi 190-es számú törvény 14a §-ának 1. bekezdése alapján nem lehetséges a távolsági szerződéskötés, ha az adásvétel tárgya A kategóriás, B kategóriás, C kategóriás fegyver, töltény ezekbe a fegyverekbe, expanziós fegyver, hatástalanított fegyverek az A kategóriából, B kategóriából, C kategóriából és a 7 § 1. bekezdésében található D kategóriás fegyverek, ha a 2. bekezdés nem rendelkezik másképp.

A távolsági árusítás (webshopon keresztül) csak a D kategóriás fegyvereknél és lőszereknél lehetséges – légpuska, légpisztoly, fegyverek és a lőszer ezekbe a fegyverekbe.

A gázpisztolyoknál és taglópisztolyoknál (disznóölő pisztolyoknál) és az ezekbe való lőszereknél csak a személyes átvétel lehetséges. Ezeket a fegyvereket olyan személyek vehetik tulajdonba, akik elmúltak 18 évesek anélkül, hogy regisztráltatnák a fegyvert a rendőrségen. Ezeket a fegyvereket csak személyesen lehet megvenni az üzletünkben. Ezen fegyverek vételéhez személyi igazolvány szükséges.

A B kategóriás és C kategóriás fegyvereknél és lőszereknél szükséges a megfelelő fegyvertartási engedély (lőszereknél a fegyverkártya is). Távolsági árusításuk nem lehetséges, csak személyes átvétellel. A B kategóriás fegyverek vásárlásánál a vevő köteles felmutatni a vásárlási engedélyt, fegyvertartási engedélyt és a személyi igazolványát. A C kategóriás fegyverek vásárlásánál a vevő köteles felmutatni a fegyvertartási engedélyt és a személyi igazolványát.

Az ÁÜF 2016. 1. 15-étől érvényesek.

Szerződés felmondása - ŰRLAP

(A nyomtatványt csak szerződésbontás esetén kérjük kitölteni és visszaküldeni)

Forgalmazó: NEPO s.r.o., Poľovníctvo Németh, Mlynská 4629/2A, Dunajská Streda, 92901

Ezúton értesítem Önöket, hogy felbontom a szerződést az alábbi áruval kapcsolatosan:

……………………………………………………………………...……………………........………..

Felmondási ok: …………………………………………………......…………….....…………..

Megrendelés dátuma: …………………………………………………………….…….……...

Kézbesítés dátuma: ………………………………………………………………....…………..

Felhasználó vezetékneve, keresztneve: ……………………………….....……………

Felhasználó címe: ……………………………………………………………......………………

Felhasználó jogai a szerződés felbontásánál

1. Szerződés felbontási joga

Joga van visszalépni az említett szerződéstől 14 napon belül, megindokolás nélkül. A szerződés felbontásának határideje 14 nappal a szerződés létrehozása után letelik. A termék visszaküldését egyértelműen kell tudatni írásban (pl. postán vagy mailben) a következő címre: Poľovníctvo Németh, Mlynská 4629/2A, 929 01 Dunajská Streda, vagy személyesen a megfelelő számlával együtt. Felhasználhatják a felbontási sablont, amely a honlapunkon (www.nepo.sk) letölthető. A felbontás határideje az esetben van betartva, ha értesítést küld a szerződés felbontási joga érvényesítéséről, mielőtt lejár a felbontási jog határideje.

2. Szerződés felbontásának következményei

A szerződés felbontását követően visszafizetjük a teljes befizetett összeget a postaköltséggel együtt. Ez nem vonatkozik az esetben, ha más kézbesítési módot választottak, mint ami az általunk felkínált legelőnyösebb forma. Az Önök által befizetett összeget 14 napon belül az áru átvétele és a szerződés felbontásának értesítése után visszafizetjük ugyanabban a formában, mint amelyben Önök fizették, további költségek nélkül. Az árunak kármentesen, eredeti csomagolásban es használatlan állapotban kell hozzánk visszaérkeznie. Az áru visszaküldése az Önök költsége. Az áru helytelen használata folytán okozott károkért Önök viselik a felelősséget, ez esetben nem áll módunkban az árut visszavenni.